Επικοινωνία

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
6° Χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
ΛΑΡΙΣΑ 41000
Τηλ: 2410 571 441-4
Fax: 2410 571 445

info@papayiannibros.gr

Made in Grafix