Πελάτες

Πελάτες μας είναι οι περισσότερες εταιρείες & αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ
στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία με τους πελάτες μας
επεκτείνεται και στη παραγωγή προϊόντων Private Label.

Οι πελάτες μας στην Ελλάδα είναι :

& οι όμιλοι

Made in Grafix