Επικοινωνία

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
6° Χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
ΛΑΡΙΣΑ 41000
Τηλ: 2410 571 441-4
Fax: 2410 571 445

info@papayiannibros.gr

 

Θέματα που σχετίζονται με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής (Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισότητα των Φύλων, κ.α) της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ δύναται να αναφερθούν, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω:

  • αποστολής e-mail στη διεύθυνση bethical@papayiannibros.gr
  • έγγραφης αναφοράς με αποστολή στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας μας, υπόψη “Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων και Ισότητας Φύλων”

Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε εγγυάται για το απόρρητο και την ανωνυμία της αναφοράς σας

Ανυπόστατες καταγγελίες με σκοπό την κακόβουλη δυσφήμηση της Εταιρείας, θα διερευνώνται διεξοδικά με μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας μέσω της νομικής οδού, δεδομένου του δικαιώματος που διατηρεί η Εταιρεία να προβαίνει σε νομικές ενέργειες προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματά της.

Made in Grafix